Đích mưu-chương 79


Đích mưu

Chương 79: Điều tra tin tức

Editor: Hoa Lam Tuyết

Lúc Liêu thị đi ra, Nhâm Dao Đình còn đang đứng dưới mái hiên ngẩng người.Read More »

Advertisements

Đích mưu – chương 78


Đích mưu

Chương 78: Nhảy ra một Trình Giảo Kim

Editor: Hoa Lam Tuyết

Nhâm gia cùng Hàn gia hiện tại như lang hữu tình, thiếp có ý. Hai bên đã đạt thành hiệp nghị, nếu như không có gì xảy ra, rất nhanh sẽ trao đổi tín vật đem chuyện hôn sự này định xuống.Read More »

Đích mưu-chương 74 +75


Chương 74: Việc hôn nhân

Editor: Hoa Lam Tuyết

Nhâm Dao Kỳ tâm sự nặng nề về tới nhà chính, Lý thị còn đang cùng Nhâm Dao Hoa ngồi trên kháng nghe Chu ma ma bẩm báo sự tình, có thể là vì được Lý thị giao cho việc dạy bảo Nhâm Dao Hoa quản sự nên hôm nay có chút dài dòng.Read More »

Đích mưu- 4 chương


Đích mưu _chương 70+71+72+73

Chương 70: Thuyết phục

Editor: Hoa Lam Tuyết

Đông Sinh há miệng, dừng một chút, mới thấp giọng nói: “Triều đình cắt giảm quân lương Yến Bắc, sau lại dự mưu phái người tại trong quân bộ Yến Bắc gây rối loạn, cũng dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, Read More »

Đích mưu-chương 69


Chương 69: Ngươi tới ta đi

Editor: Hoa Lam Tuyết

Lý Thiên Hữu chắp tay sau lưng đứng ở cửa cười híp mắt nhìn các nàng rời đi, trong miệng hô: “Lần sau lại đến chơi a.” Xoay người liền cùng Hạ Sinh ở sau oán hận nói: “Dao Hoa nha đầu kia càng ngày càng hung hãn!”Read More »